Saturday, October 9, 2010

Hanief


Muara SenjaKetika kau bertanya tentang Hanief.......
Maka.....,kau harus mulai Percaya pada Ruh-Nya
Karena Ruh-Nya adalah "Amri Rabbika"
.......Amri-Nya Hanief (Mengalir dan Tumbuh) di diri
Namun Ruh-Nya yang menerima semua itu


Bahwa Dalam manusia ada 2 hal besar......
Tauhid ( Tunggal ) dan Musrik ( Aneka Ragam )
Tauhid ada dalam Ruh-Nya yang Tunggal
dan Musrik ada dalam Bhatin yang bersifat Aneka Ragam
Seperti Hawa ( rasa hati ) Nafsu atau Jiwa ( rasio fikir )
Sukma yang menyatukan Hawa dan Nafsu
Nyawa yang menghidupkan dalam batas biologis
Pendengaran, penglihatan, penciuman dan masih banyak lagi......Mestinya Manusia dalam pinpinan Ruh sebagai Malikin-Nas
Hingga Manusia akan mempu menundukkan Bhatin
Yang selalu di kuasai oleh Hawa dan Nafsu atau Rasa dan Fikiran.
Sungguh perlu kau rubah paradigma agar tak terus terjebak hidup dalam bhatin
Yang selalu di kuasai oleh Hawa Nafsu hingga hidup jadi tak semestinya
Karena Hawa ( rasa ) dan Nafsu / Jiwa (rasio fikir) serta yang lainnya akan berfungsi secara benar
Ketika manusia di pimpin oleh Ruh-Nya....Bila Hawa (rasa) dan Nafsu (rasio fikir) menguasai manusia
Akan selalu ingkar ketika Ruh-Nya
Mengalirkan dan Menumbuhkan ( Hanief ) amri Rabby
Dalam diri manusia hingga manusia Hidup Terbatas.

No comments:

Kembali ke Laptop